Algemene ledenvergadering

Voetbalvereniging vv Farmsum

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 14 Juli 2022.

Aanvang 20.15 uur in de kantine.

Agenda

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 28 november 2019.

3. Mededelingen bestuur.

4. Jaarverslagen 2019/2020 en 2020/2021.

5. Financieel jaarverslagen 2019/2020 en 2020/2021.

6. Vaststelling begroting (?)

7. Verslag kascommissie.

8. Verkiezing kascommissie.

9. Vaststellen hoogte contributie en consumptieprijzen

10. Pauze.

11. Verkiezing Bestuursleden.

– Penningmeester: P. Mulder (Aftredend niet Herkiesbaar) kandidaat Yvonne Schuitema.

– Secretaris : R. Hemmes (Aftredend niet Herkiesbaar) kandidaat Wim Harkema

– Inmiddels afgetreden en vervangen Johanna Willemsen als ledenadministratie (ter goedkeuring aan de vergadering)

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering bij het Bestuur.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

De stukken zijn voorafgaand aan de vergadering te lezen in de kantine.

VV Farmsum zoekt grensrechter

Voor ons vlaggenschip zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste grensrechter. VV Farmsum heren 1, uitkomend in de 4e klasse, werkt haar wedstrijden af op zondagmiddag 14.00 uur. Bijna alle ingrediënten voor een fantastisch seizoen zijn al aanwezig; Gemotiveerde trainers en coach, gedreven spelers en fanatieke supporters. Nu zijn wij alleen nog op zoek naar jou! Een directe versterking voor onze trainersstaf als grensrechter, oftewel de vlagger of soms zelfs de ultieme 12e man. Een onmisbare schakel om onze ambities te realiseren.

Lijkt het jou leuk om samen met het eerste elftal er een prachtig seizoen van te maken? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Richard Lesnoesa
Leider VV Farmsum 1
06-81305787

Rene Bultstra
Voorzitter VV Farmsum
06-22467501
voorzitter@vvfarmsum.nl

VV Farmsum heet u weer in stijl welkom!

Vorig jaar zijn dertig vrijwilligers keihard bezig geweest met werkzaamheden rond het hoofdveld van vv Farmsum. Zo is het gehele tegelpad rond het veld eruit gehaald en met een meter verbreed zodat ook rolstoelgebruikers het gehele veld rond kunnen. Ook is de hoofdingang ingrijpend veranderd.

Er zijn door Theo Pouw en Wagenborg vier betonblokken geplaatst en die zijn voorzien van prachtige borden door Kantoor en Kopie. Ook de welkomst boog is terug geplaatst na vier jaar afwezigheid.

Nieuw tenue voor Farmsum 1

VOETBAL.NL APP

vv Farmsum

WEBSHOP